POLITICA S.C. PET STAR HOLDING S.A. referitoare la RESPONSABILITATEA SOCIALĂ

Politica organizației privind Responsabilitatea Socială are la bază respectarea drepturilor fundamentale ale omului în general și drepturile personalului în special.

 

Principalul scop al Politicii S.C. PET STAR HOLDING S.A. referitoare la Responsabilitatea Socială îl reprezintă angajamentul de conformare:

 • asigurarea conformării cu toate cerințele standardului SA8000;
 • asigurarea conformării cu legislația națională, alte reglementări aplicabile și alte cerințe la care organizația subscrie;
 • respectarea principiilor instrumentelor internaționale de referință din standardul SA 8000 și interpretarea acestora.

 

Prezenta politică este focalizată pe îndeplinirea următoarelor obiective:

 • organizația nu practică și nu încurajează utilizarea muncii copiilor și va întreprinde acțiuni pentru realibitarea copiilor și de facilitare a educației copiilor și  muncitorilor tineri;
 • organizația nu practică și nu încurajează utilizarea muncii forțate sau obligatorii;
 • organizația asigură un mediu de lucru sănătos și sigur și întreprinde măsuri eficace de prevenire a potențialelor incidente și accidente de muncă sau a bolilor profesionale;
 • întreg personalul are dreptul de a înființa, a se înscrie în și de a organiza sindicate după cum dorește și de a negocia colectiv cu organizația;
 • organizația nu practică și nu încurajează discriminarea la angajare, la remunerare, acces la instruire, promovare, încetarea contractului de muncă sau pensionare pe criterii de rasă, naționalitate sau origine teritoriala sau socială, castă, origine, religie, handicap, sex, orientare sexuală, responsabilități familiale, stare civilă, apartenență sindicală, opinii politice, vârsta sau orice condiții care pot conduce la discriminare;
 • organizația tratează întreg personalul cu demnitate și respect;
 • organizația respectă legislația aplicabilă, contractul colectiv de muncă și standardele industriale referitoare la programul de lucru, pauzele și sărbătorile legale;
 • organizația respectă drepturile angajaților la un salariu decent și se asigură că salariile îndeplinesc întotdeauna cel puțin cerințele legale ori contractele colective de muncă și sunt suficiente pentru a acoperi necesitățile de bază ale personalului asigurând și un venit minim suplimentar.

 

Pentru continua îmbunătăţire a celor mai bune practici de conducere în S.C. PET STAR HOLDING S.A. managementul de la cel mai înalt nivel se angajează să dezvolte şi să menţină un Sistem de Management al Responsabilităţii Sociale în care:

 • își analizează periodic politica în scopul de îmbunătățire continuă, luând în considerare modificările legislației și orice alte cerințe ablicabile organizației;
 • se asigură că politica este efectiv implementată, menținută, comunicată și de a o face accesibilă și disponibilă întregului personal și părților interesate externe.

 

Echipa de performanță socială stabilită în S.C. PET STAR HOLDING S.A. are sarcina de a monitoriza și a asigura implementarea corectă şi eficace a Sistemului de Management al Responsabilităţii Sociale al organizației.

 

Organizația S.C. PET STAR HOLDING S.A. își propune să ofere transparență și comunicare deschisă în relațiile cu părțile interesate prin:

 • publicarea angajamentului companiei referitor la respectarea cerințelor în domeniul responsabilității sociale;
 • conștientizarea părților interesate cu privire la cerințele standardului SA8000;
 • implicarea părților interesate pentru atingerea conformității sustenabile cu standardul SA8000;
 • implicarea și susținerea managementul societății la analiza și revizuirea sistemului de management al responsabilității ca urmare a monitorizării indicatorilor de performanță.
 • demonstrarea unui ,,comportament etic’’ față de societate și față de proprii angajați.

 

Social Accountability Accreditation Services
Tel: (212) 391-2106; Fax: (212) 684-1515; E-mail: saas@saasaccreditation.org
Social Accountability International Tel: 212-684-1414, E-mail: info@sa-intl.org
IQNet LTD, Tel: +41 31 310 24 42; E-mail: iqnetltd@iqnet.ch


Director General,
Ion Drăgoi

01.07.2022