proiect-ue-optim

Titlul proiectului: Dotarea cu echipamente noi în vederea diversificării producției PET STAR HOLDING SRL

Cod SMIS: 116779

Denumirea beneficiarului: PET STAR HOLDING SA

Scopul și obiectivele:

Obiectivul general al proiectului: creșterea competitivității firmei prin diversificarea gamei de produse oferite cu două noi tipuri de preforme față de cele produse până în prezent, la finalizarea implementării prezentului proiect. Scopul proiectului este achiziționarea de active corporale și necorporale pentru producția de preforme PET pentru izolarea uleiului alimentar (mașina de injecție cu matriță, aparat de control și software de supraveghere mașini) ce va permite atingerea obiectivului general al proiectului, prin oferirea unor noi game de produse.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Creșterea gradului de calitate a preformelor și diminuarea riscului de a livra preforme neconforme.
  2. Dezvoltarea și modernizarea sectorului de producție și implicit creșterea gradului de dotare tehnică a companiei.
  3. Creșterea cantității de preforme produsă anual de către Pet Star Holding în trei ani de la implementarea proiectului cu cel puțin 20%.

Rezultatul proiectului este: Diversificarea producției PET STAR HOLDING SA.

Perioada de implementare: 01.06.2017 – 31.03.2020

Valoarea totală a proiectului este de 8,495,712.26 lei, iar finanţarea nerambursabilă este de 4,389,031.20 lei, din care FEDR 3,730,676.52 lei și buget de stat 658,354.68 lei.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.