Politici GDPR

Pet Star Holding deţine şi administrează website-ul petstar.ro.

În înţelesul prezentei Politici de confidenţialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, următorii termeni vor fi definiţi după cum urmează:

„Politica de confidenţialitate” sau „Politica” înseamnă prezenta Politică de confidenţialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

„noi/al nostru” înseamnă Pet Star Holding;

“terţă parte” înseamnă altcineva decât noi sau dvs.;

“website/website-uri” înseamnă petstar.ro;

Prezenta Politică de confidenţialitate are drept scop informarea unitară a oricărei persoane fizice ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către Pet Star Holding şi se aplică următoarelor persoane:

 • clienţi, inclusiv copii, chiar şi după încetarea relaţiei contractuale, potenţiali clienţi;
 • persoane de contact, reprezentanţi legali sau convenţionali ai colaboratorilor/partenerilor contractuali (ex. furnizori);
 • În măsura în care oricare colaborator/partener contractual al Pet Star Holding dezvăluie datele cu caracter personal ale persoanelor de contact desemnate de către acesta, ale reprezentanţilor legali sau convenţionali, ale colaboratorilor, ale angajaţilor şi/sau ale altor persoane fizice către Pet Star Holding pentru sau în legătură cu încheierea şi/sau executarea unui contract, având în vedere faptul că Pet Star Holding nu beneficiază de modalitatea practică de a asigura în mod direct informarea acestor categorii de persoane, colaboratorul/partenerul contractual are obligaţia să informeze aceste persoane cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • angajați ai Pet Star Holding;
 • candidaţi care doresc să ocupe posturi în cadrul Pet Star Holding;
 • vizitatori;
 • vizitatori ai website-ului/-urilor Pet Star Holding.

Pet Star Holding respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal şi are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele cu caracter personal pe care le furnizaţi despre dvs., un membru al familiei dvs. ori o altă persoană.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul General privind Protecţia Datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ) şi cu Legea privind implementarea Regulamentului General privind Protecţia Datelor, care au ca scop protejarea intimităţii persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

Politica de confidenţialitate descrie modul în care Pet Star Holding prelucrează și utilizează datele cu caracter personal pe care le primim de la dvs. în legătură cu produsele şi serviciile noastre, precum şi prin accesarea website-rilor noastre și cum puteţi controla utilizarea acestora şi descrie practicile noastre privind datele colectate de pe diferitele website-uri care au linkuri către sau fac referire la prezenta Politică (precum site-urile noastre web, pagini din social media şi mesaje e-mail formatate HTML), denumite în mod colectiv „Canale”.

Canalele pot furniza link-uri către sau posibilitatea de conectare cu site-uri web, servicii sau reţele sociale. Dacă faceţi click pe aceste linkuri sau dacă activaţi aceste conexiuni, este posibil să permiteţi terţului să colecteze sau să partajeze date despre dvs.

Aceste site-uri web sau servicii terţe sunt în afara controlului nostru. Vă recomandăm să consultaţi politicile de confidenţialitate şi condiţiile de utilizare ale tuturor site-urilor web sau serviciilor care nu ţin de Pet Star Holding, înainte de a le furniza datele dvs. cu caracter personal.

Datele cu caracter personal colectate de Pet Star Holding:

 • sunt exacte, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate;
 • sunt colectate numai în scopuri determinate, explicite şi legitime, iar prelucrarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri;
 • nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate;
 • Pet Star Holding se obligă să nu facă publice și/sau să nu vândă bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele dvs. cu caracter personal.

 

DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

Pet Star Holding colectează și prelucrează următoarele tipuri de date cu caracter personal:

 • date de contact şi alte informaţii: nume, prenume, număr de telefon, adresa, data naşterii, sexul, e-mail;
 • codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate;
 • fotografii, materiale video, informaţii despre sănătate – rezultate analize medicale;
 • materiale filmate de camerele de supraveghere (existente în locaţiile noastre);
 • informaţii financiare (detalii despre carduri bancare, bancă şi contul bancar);
 • semnătura;
 • informații obținute de la terțe părți cu privire la interesele dvs;
 • atribute comportamentale sau demografice, când sunt legate de identificatoare personale.

De asemenea, Pet Star Holding poate colecta și alte date/informaţii prin intermediul interacţiunii dvs. cu Canalele şi site-urile web care nu ţin de Pet Star Holding, care nu vă dezvăluie identitatea specifică sau nu sunt corelate direct cu o persoană. Acestea pot include, dar fără a se limita la:

 • ID-uri unice, precum un cookie plasat pe calculatorul dvs., ID-uri de dispozitive mobile sau de dispozitive;
 • adresa Internet Protocol („adresa IP”) și informații derivate din adresa dvs. IP, precum locaţia dvs. geografică;
 • informații despre dispozitivul dvs., precum informații incluse în anteturile HTTP sau alte semnale prin protocol de transfer prin internet, tipul și versiunea browserului sau dispozitivului, sistemul de operare, stringuri utilizator-agent și informații despre sau din prezența sau utilizarea de „aplicații” pe dispozitivele dvs. mobile, rezoluția ecranului și limba dvs. preferată;
 • date comportamentale cu privire la utilizarea de către dvs. a canalelor, precum pagini web pe care ați făcut click, site-uri web și zonele de conținut vizitate, data și ora activităților;
 • căutarea web utilizată de dvs. pentru a găsi și naviga prin site/-uri.

În anumite situaţii, putem combina datele prevăzute la lit. (i)-(v) cu Datele cu caracter personal (lit. a-h), precum derivarea locaţiei geografice din adresa dvs. IP şi la combinarea datelor comportamentale despre utilizarea de către dvs. a Canalelor cu numele dvs. În aceste cazuri, vom trata datele/informaţiile combinate ca date cu caracter personal.

 

COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pet Star Holding va colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

 • cumpăraţi sau utilizaţi oricare din produsele şi serviciile noastre;
 • ne contactaţi prin diverse Canale sau ne solicitaţi informaţii în legătură cu un produs sau un serviciu;
 • vizitaţi sau navigaţi pe website-ul/-urile noastre;
 • aţi acordat permisiunea altor societăţi, cum ar fi partenerii nostri, precum şi unor terţi furnizori sau contractanţi ai noştri, să facă schimb de informaţii cu noi cu privire la datele dvs.;
 • datele dvs. cu caracter personal sunt publice;
 • sunteţi clientul unei activităţi comerciale pe care o achiziţionăm;
 • utilizăm cookie-uri (fişiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.) şi alte tehnici cum ar fi web beacons (fişiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mişcările dvs. pe site-ul/-urile noastre). Pentru detalii suplimentare în acest sens şi în legătură cu modul de a opta pentru renunţarea la acestea, vă rugăm să consultaţi secţiunea “Cookie-uri”, pe website-ul/-urile noastre.

 

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. cu caracter personal vor fi tratate în conformitate cu legislaţia actuală privind protecţia datelor cu caracter personal şi vor fi utilizate de către Pet Star Holding în următoarele scopuri:

 1. Acordarea răspunsului la cererile formulate de dvs. Pet Star Holding va folosi informaţiile din formularul aflat la secţiunea “Contact” pentru a răspunde solicitărilor dvs și pentru a vă notifica eventuale promoții sau alte acţiuni desfăşurate de noi;
 2. Administrarea şi îndeplinirea contractelor încheiate cu clienţi, angajaţi şi colaboratori/parteneri contractuali, situaţie în care Pet Star Holding va prelucra datele dvs. cu caracter personal;
 • Îndeplinirea unei cerinţe legale. Pet Star Holding va utiliza datele dvs. cu caracter personal pentru îndeplinirea cerinţelor contabile şi fiscale, cerinţelor legale privind perioadele de păstrare, proceduri;
 1. Îmbunătăţirea produselor, serviciilor şi experienţei. Pet Star Holding poate utiliza datele dvs. cu caracter personal pentru a vă facilita procesul de navigare şi conectare în/pe website/-uri, stocate în „cookie”, pentru a-şi evalua şi îmbunătăţi produsele, serviciile, acţiunile de marketing şi relaţiile cu clienţii;
 2. Asigurarea intereselor legitime. Dezideratul Pet Star Holding este de a menţine un mediu sigur şi sănătos în cadrul centrului operat de noi, de a preveni fraudele, de a menţine securitatea Pet Star Holding, de a îmbunătăţi serviciile, de a face reclama, marketing simplu şi publicitate;
 3. Comunicarea directă pe website-ul/-urile noastre, la secţiunea “Blog”, prin completarea unui profil, postarea de comentarii legate de activităţile efectuate şi serviciile desfăşurate, situaţie în care Pet Star Holding poate utiliza aceste informaţii;
 • Furnizarea de comunităţi online, caz în care participaţi la discuţii interactive, vă creaţi un profil, postaţi comentarii, comunicaţi direct cu alt utilizator sau să vă implicaţi în alt mod în activităţi de socializare.
 • Pet Star Holding nu controlează conţinutul pe care utilizatorii îl postează pe aceste forumuri sau reţele sociale. Trebuie să luaţi în considerare cu grijă dacă doriţi să vă trimiteţi datele cu caracter personal pe aceste forumuri sau reţele sociale şi dacă doriţi să vă puneţi profilul la dispoziţie pentru alţi utilizatori şi ar trebui să adaptaţi tot conţinutul pe care-l trimiteţi în mod corespunzător. De asemenea, ar trebui să examinaţi toţi termenii şi condiţiile suplimentare care pot guverna utilizarea de către dvs. a acestor Canale.

Pentru a vă administra şi elimina datele cu caracter personal din comunităţile noastre online, contactați Pet Star Holding la datele de contact ce se regăsesc în secţiunea “Contact”.

Interacţiunea cu dvs. pe reţele sociale terţe. Pet Star Holding vă poate utiliza datele cu caracter personal pentru a interacţiona cu dvs. pe reţele sociale terţe. Interacţiunile Pet Star Holding cu dvs. pe o reţea socială terţă vor face obiectul politicilor de confidenţialitate şi condiţiilor de utilizare ale reţelei respective.

Comunicarea cu dvs. despre un eveniment. Noi sau partenerii noştri putem comunica cu dvs. despre un eveniment găzduit sau cosponsorizat de Pet Star Holding sau de unul dintre partenerii/colaboratorii noştri. Această comunicare poate include informaţii despre conţinutul, logistica, plata, actualizări despre eveniment şi toate întâlnirile suplimentare, demonstraţiile speciale sau alte facilităţi pentru clienţi, pe care le putem furniza în legătură cu înregistrarea dvs. la eveniment.

Partenerii noştri sau sponsorii evenimentului vă pot solicita direct date cu caracter personal, caz în care va trebui să le consultaţi politicile de confidenţialitate pentru a afla cum utilizează datele personale.

 

Obţinerea de servicii terţe.

De asemenea, Pet Star Holding partajează date/informaţii cu caracter personal cu terţi care furnizează servicii către noi, precum servicii de procesare a cardurilor bancare, servicii de administrare a evenimentelor/campaniilor, servicii de onorare a comenzilor, servicii de administrare a site-urilor web, servicii de tehnologia informaţiilor şi de furnizare a infrastructurii corelate, servicii pentru clienţi, servicii de livrare de e-mailuri şi alte servicii similare.

Când Pet Star Holding partajează date personale cu furnizori de servicii terţi, solicităm ca aceştia să utilizeze datele dvs. cu caracter personal doar în scopul furnizării serviciilor către noi şi conform unor condiţii consecvente cu prezenta Politică.

Protejarea angajaţilor, sediilor, facilităţilor şi operaţiunilor noastre. Pet Star Holding poate dezvălui datele dvs. cu caracter personal când consideră că este necesar sau adecvat pentru a proteja sănătatea şi siguranţa angajaţilor, clienţilor şi vizitatorilor noştri, operaţiunile noastre fizice şi online, proprietatea, drepturile şi confidenţialitatea noastre şi/sau pe cele ale afiliaţilor noştri, ale dvs. sau ale altor entităţi.

Dacă ne vizitaţi locațiile, încăperile şi/sau birourile, puteţi fi fotografiat sau înregistrat video ca parte din menţinerea securităţii facilităţilor noastre. Fotografia pentru securitatea facilităţilor va fi tratată ca informaţie confidenţială şi va fi utilizată doar în scopul securităţii şi investigaţiilor.

 

TEMEIURILE LEGALE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pet Star Holding prelucrează datele dvs. cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri:

În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, Pet Star Holding prelucrează date cu caracter personal pentru: executarea şi îmbunătaţirea serviciilor şi produselor noastre; conformarea cu obligaţiile specifice furnizorilor de servicii; gestiunea administrativ-financiară; gestionarea controalelor efectuate de autorităţi; asigurarea securităţii în incinta Pet Star Holding; păstrarea, depozitarea (premergatoare arhivării) şi arhivarea documentelor; implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal.

Pentru îndeplinirea scopurilor anterior menţionate, Pet Star Holding se va baza, în măsura în care este necesar, şi pe interesul său legitim în desfăşurarea obiectului său de activitate.

Pentru executarea contractelor încheiate între Pet Star Holding şi clienţi, angajaţi, colaboratori/parteneri contractuali (de ex. în vederea furnizării produselor şi serviciilor noastre; efectuarea sau procesarea operaţiunilor de plăţi; recrutarea şi trainingul salariaţilor; salarizarea angajaţilor; evaluarea performanţelor angajaţilor; constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Pet Star Holding în instanţă; gestionarea reclamaţiilor şi sesizărilor primite cu privire la produsele şi/sau serviciile noastre) sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract.

În cazul în care avem un interes legitim, Pet Star Holding prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru: îmbunătăţirea produselor şi serviciilor; reclamă, marketing simplu și publicitate; gestionarea reclamațiilor şi sesizărilor; prevenirea fraudelor; monitorizarea/ securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor.

Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei legal pentru a prelucra datele dvs, evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați secțiunea Drepturile Dvs. din această Politică de confidenţialitate;

Consimțământul dvs. explicit atunci când nu ne bazăm pe alt temei legal (de ex. prin comunicarea de informații și/sau oferte personalizate cu privire la produse, servicii şi activități, ca urmare a solicitărilor dvs.; pentru prelucrarea de imagini/materiale video; pentru prelucrarea de categorii speciale de date). Consimțământul poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea activităţilor de prelucrare efectuate înaintea retragerii.

 

CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI CÂND TRANSFERĂM ACESTE DATE?

Pet Star Holding se angajează să protejeze datele cu caracter personal împotriva pierderii, a utilizării incorecte, a distrugerii sau a deteriorării sau a prelucrării neutorizate sau ilegale și ia toate măsurile de precauție rezonabile pentru a proteja confidențialitatea acestor date, inclusiv prin utilizarea unor măsuri organizatorice și tehnice adecvate. Măsurile organizatorice includ controlul accesului fizic la birourile noastre, pregătirea personalului și blocarea fișierelor fizice în dulapuri de depozitare. Măsurile tehnice includ utilizarea de criptare, parole pentru accesul la sistemele noastre, utilizarea certificatelor de securitate de tip SSL, pentru criptarea datelor în tranzit, etc.

Numărul angajaților Pet Star Holding care au acces la datele cu caracter personal este limitat. Accesul la datele cu caracter personal a fost acordat numai angajaților care trebuie să prelucreze date cu caracter personal în conformitate cu scopurile menționate mai sus și pot include angajații din departamentele de marketing, tehnologia informației, securitate și recepție. În anumite situații, Pet Star Holding poate transfera date cu caracter personal către alte societăți din grup, în cazul în care considerăm că este în interesul nostru legitim să o facem în scopuri administrative interne sau pentru monitorizarea proceselor noastre interne.

Pet Star Holding poate, de asemenea, transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către terți furnizori de servicii, de exemplu furnizori sau parteneri contractuali care prelucrează date cu caracter personal în scopul activităților de resurse umane, IT, contabilitate, avocați, consultanți, publicitate, procesatori plăți, etc.

Transferul de date cu caracter personal către anumite autorități sau instituții similare poate fi efectuat în măsura în care este necesar pentru administrarea sau îndeplinirea contractului de furnizare servicii sau pentru că este obligatoriu conform legii.

Orice terți către care dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu cele de mai sus sunt limitate (prin lege și prin contract) în capacitatea lor de a utiliza datele dumneavoastră numai în scopurile specific identificate de noi. Ne vom asigura întotdeauna că orice terți către care dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal sunt supuși obligațiilor de confidențialitate și de securitate în conformitate cu contractele semnate cu ei și cu legile aplicabile. Cu toate acestea, pentru evitarea îndoielii, acest lucru nu poate fi aplicabil atunci când dezvăluirea nu este decizia noastră.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în țări din afara Uniunii Europene/Spațiului Economic European.

 

DURATA DE STOCARE A DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

În vederea realizării scopurilor de prelucrare menţionate, Pet Star Holding va prelucra datele cu caracter personal pe durata îndeplinirii serviciilor furnizate, precum și ulterior, atunci când există o necesitate comercială legitimă pentru a proceda astfel (de ex., pentru a vă furniza informaţiile solicitate sau pentru a ne respecta obligaţiile legale, fiscale sau contabile). Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, Pet Star Holding să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal şi să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

 

DREPTURILE DUMNEAVOATRĂ

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, beneficiaţi de următoarele drepturi:

Dreptul la informare. Aveți dreptul să știți, chiar de la momentul la care se face colectarea, modul în care se vor utiliza datele cu caracter personal, către cine vor fi ele dezvăluite ori transferate, ce drepturi aveți cu privire la datele prelucrate, etc.

Dreptul de acces. Aveți dreptul de a solicita informații despre modalitatea în care sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal și ce date cu caracter personal sunt prelucrate despre dvs. Aveți de asemenea dreptul să primiți o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.

Dreptul la rectificare, opoziție, ștergere și restricționare. În cazul în care datele cu caracter personal prelucrate de către Pet Star Holding sunt incorecte, incomplete sau irelevante, puteți solicita rectificarea sau ștergerea acestora. În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în baza interesului legitim al Pet Star Holding, vă puteți opune prelucrării sau puteți solicita restricționarea prelucrării. Aveți de asemenea dreptul să solicitați restricționarea prelucrării atunci când se bazează pe alt temei juridic. De exemplu, puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt incorecte sau nu mai sunt necesare în scopul prelucrării. Vă rugăm să aveți în vedere că restricționarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal poate însemna că Pet Star Holding nu își poate îndeplini obligațiile asumate. Dreptul la ștergere este posibil să nu fie aplicabil în măsura în care prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care se aplică Pet Star Holding.

Dreptul la retragerea consimțământului. În cazul în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru un scop determinat, vă puteți retrage consimțământul în orice moment. În cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul, puteți contacta Pet Star Holding la datele de contact furnizate la Secțiunea „Contact” de pe site-ul/-urile noastre sau puteți contacta responsabilul cu protecția datelor direct prin e-mail la adresa office@petstar.ro .

Dreptul la portabilitatea datelor. În cazul în care Pet Star Holding prelucrează datele dvs. cu caracter personal în baza consimțământului sau pentru executarea unui contract, aveți dreptul, la cerere, să primiți datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul ca aceste date să fie transmise altui operator.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pet Star Holding nu realizează astfel de profilări care să fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru dumeavoastră. În momentul în care vom realiza astfel de profilări, vă vom anunța și vom modifica prezenta notă de informare

Dreptul de a depune o plângere. Pentru Pet Star Holding este important să vă simțiți în siguranță în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În cazul în care considerați că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate într-o manieră necorespunzătoare sau în cazul în care aveți nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați. Aveți de asemenea dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP[1]

 

SCHIMBĂRI ÎN POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, să modificăm practicile noastre de confidențialitate și să actualizăm și să efectuăm modificări la această Politică de confidențialitate în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să vă întoarceți în permanență la această Politică. Acest document este actual de la data la care apare în partea de sus.

Opinia dvs. este importantă pentru noi. Dacă aveți întrebări cu privire la prezenta Politică de confidenţialitate, ne puteţi trimite un e-mail folosind formularul din Secţiunea “Contact”, aflat pe site-ul/-urile noastre. De asemenea, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor direct prin e-mail la adresa gdpr@petstar.ro.

[1] AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHEREA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28 – 30, București, sector 1, cod poștal 010336, telefon : +40.318.059.211, E-mail: anspdcp@dataprotection.ro