Politica SMI

Declaraţia de politică și angajamentul Directorului General al S.C. PET STAR HOLDING S.A. privind Sistemul de Management Integrat Calitate, Siguranța alimentului, mediu, sănătate și securitate în muncă

S.C. PET STAR HOLDING S.A. doreşte să reprezinte un etalon în producţia de ambalaje pentru industria alimentară, iar satisfacerea cerinţelor clienţilor, prevenirea poluării, sănătatea și securitatea angajaților constituie obiectivele principale ale politicii în domeniul calității, siguranței alimentului, mediului, sănătății și securității în muncă.

Prin îmbunătăţirea continuă a proceselor tehnologice, S.C. PET STAR HOLDING S.A. este hotărâtă să menţină şi să îmbunătăţească permanent relația de încredere cu furnizorii, clienții şi alte părți interesate în performanţele şi în prestigiul dobândit în domeniul producţiei de preforme din PET.

Managementul de vârf al companiei consideră calitatea produselor oferite, respectarea normelor de mediu, sănătate și securitate în muncă și siguranța alimentelor, ca fiind elemente definitorii pentru durabilitatea afacerilor.

Promovăm instruirea și implicarea tuturor angajaților noștri, făcându-i conștienți de importanța activităților lor individuale pentru a contribui la siguranța alimentară a produselor noastre.

Lucrăm ca o echipă și oferim tuturor clienților produse sigure și de calitate, obținute de personal calificat, respectând principiile etice în toate etapele activității noastre.

Pentru realizarea acestui deziderat, conducerea S.C. PET STAR HOLDING S.A. a hotărât să menţină şi să îmbunătăţească continuu un Sistem de Management Integrat calitate-mediu-sănătate și securitate în muncă- siguranța alimentului, în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR EN ISO 45001: 2023, SR EN ISO 22000:2019 și FSSC 22000-versiunea in vigoare.

În vederea satisfacerii cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor şi a altor părţi interesate, obiectivele generale ale companiei în domeniul calităţii, siguranței alimentului, mediului, și sănătăţii şi securității în muncă constau în:

 • Mentinerea și îmbunătățirea continuă a unui Sistem de Management Integrat la nivelul companiei;
 • Creşterea gradului de satisfacţie al clienţilor printr-o abordare optimă a cererilor acestora, a respectării termenelor şi a creşterii încrederii în produsele noastre;
 • Acapararea de noi segmente de piaţă şi creșterea cifrei de afaceri și integrarea în totalitate a cerințelor SMI în procesele afacerii;
 • Promovarea soluțiilor tehnice şi a tehnologiilor performante şi nepoluante în vederea conservării resurselor naturale;
 • Creșterea nivelului calitativ al produselor fabricate și asigurarea siguranței alimentare a acestora;
 • Imbunatatirea culturii organizationale privind siguranta ambalajului alimentar;
 • Personalului implicat în desfășurarea proceselor de fabricație beneficiază de instruiri periodice, cu privire la rolul determinant pe care îl deține în realizarea strategiei, politicii și obiectivelor Sistemului de Management Integrat;
 • Îndeplinirea obligațiilor de conformare aplicabile calității produselor, protecției mediului și sănătății și securității în muncă;
 • Protecția mediului, inclusiv prevenirea poluării prin gestionarea judicioasă a deșeurilor rezultate din activitatea  desfășurată;
 • Asigurarea condițiilor de lucru sigure și sănătoase pentru prevenirea traumatismelor și a bolilor determinate de muncă, adecvate scopului, dimensiunii și contextului organizației, precum și naturii specifice a riscurilor și oportunităților SSM ale acesteia;
 • Eliminarea pericolelor și reducerea riscurilor de sănătate și securitate în muncă;
 • Dezvoltarea metodelor de comunicare în organizație, care să asigure consultarea și implicarea angajaților pentru dezvoltarea Sistemului de Management Integrat și pentru generalizarea mentalității îmbunătățire continuă a modului de lucru;
 • Crearea de noi dimensiuni în relaţia cu furnizorii, prin solicitarea şi încurajarea acestora să crească nivelul calitativ, ecologic şi de siguranţă al produselor oferite.

Aceste obiective generale sunt transpuse la nivelul funcțiilor şi nivelurilor relevante din cadrul companiei, în obiective specifice astfel încât să fie facilitate procesele privind urmărirea şi evaluarea acestora.

În calitate de Director General al S.C. PET STAR HOLDING S.A. îmi exprim angajamentul de a acţiona concret şi de a asigura resursele necesare pentru:

 • Dezvoltarea, implementarea şi îmbunătăţirea continuă a performanţei Sistemului de Management Integrat prin:
 • comunicarea în cadrul companiei a importanței satisfacerii cerințelor clienților, precum și a cerințelor legale și de reglementare;
 • asigurarea că sunt stabilite obiective și ținte pentru creșterea performanței Sistemului de Management Integrat;
 • stabilirea politicii Sistemului de Management Integrat;
 • conducerea analizelor efectuate de management;
 • asigurarea disponibilității resurselor.
 • Prevenirea poluării;
 • Prevenirea traumatismelor și a bolilor determinate de muncă, prin asigurarea unor locuri de muncă și a unor activități sigure și sănătoase;
 • Conformarea cu cerințele legale şi de reglementare aplicabile, cât și cu cerințele clienților;
 • Sprijinirea altor roluri manageriale relevante în a-și demonstra leadershipul, în domeniile lor de responsabilitate și dezvoltarea, prin promovarea în interiorul organizației a unei culturi prin care se asigură că Sistemul de Management Integrat -calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, siguranța alimentului- obține rezultatele intenționate;
 • Stabilirea și implementarea procesului de consultare, participare și implicare a angajaților; susținerea înființării și funcționarii comitetului de sănătate și securitate în muncă;
 • Protejarea angajaților de represalii, atunci când raportează incidente, pericole, riscuri și oportunități;
 • Realizarea și evaluarea, în mod regulat, a interfețelor cu angajații, autoritățile și comunitatea, prin care comunicăm politica, obiectivele și performanțele activităților noastre.

Politica şi obiectivele sunt aduse la cunoștința întregului personal care lucrează pentru sau în numele companiei care are datoria de a acționa nemijlocit pentru punerea lor în practică. Această politica este disponibilă parților interesate relevante.

Aplicarea acestei politici în domeniul Calității, Siguranței Alimentului, Mediului, Sănătății și Securității în muncă este o prioritate pentru managementul de vârf al S.C. PET STAR HOLDING S.A., care asigură resursele necesare implementării acesteia, politică care este analizată periodic pentru asigurarea adecvării ei continue.

Director General,
Ing. Dragoi Ion

22.01.2024